Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO 17025

ISO/IEC 17025

Tiêu chuẩn ISO 17025 là tiêu chuẩn chính dành cho các phòng thí nghiệm. Bài viết dưới đây ngoài mang đến cho các bạn câu trả lời như tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 là gì?. Đồng thời sẽ khái quát cho người đọc hiểu thêm về tầm quan trọng của tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn ISO 17025 là gì?

Tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế gồm những yêu cầu chung đối với hoạt của các phòng thí nghiệm có tiềm năng (PTN). Trong đó những quy định của tiêu chuẩn buộc các hoạt động sẽ phải có trong hoạt động của phòng thí nghiệm.

Nó quy định các hoạt động phải có trong các hoạt động của phòng thí nghiệm để thúc đẩy sự tự tin vào khả năng tạo ra các kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn và lấy mẫu hợp lệ và đáng tin cậy nhất quán.
ISO / IEC 17025: 2017 là tiêu chuẩn hiện hành đã được sửa đổi. Tiêu chuẩn được xuất bản với sự hợp tác giữa Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC).

Tiêu chuẩn sẽ được áp dụng bởi các phòng thí nghiệm có sở hữu và điều hành độc lập, các phòng thí nghiệm thuộc các tổ chức lớn hơn. Nhưng không phân biệt ngành và quy mô. Ngoài ra ISO / IEC 17025, cùng với ISO 9001, là cơ sở cho ISO 15189, quy định các yêu cầu cụ thể về năng lực và chất lượng, cũng như công nhận các phòng thí nghiệm y tế.

Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn là gì?

Phòng thử nghiệm có vai trò xác định các đặc tính của một sản phẩm, mặt hàng để đánh giá được sự phù hợp. 

Ví dụ: Tại phòng thử nghiệm sẽ thử nghiệm mẫu ngũ cốc. Các đặc tính được đánh giá sẽ là: liều lượng thuốc trừ sâu có đáp ứng các  giới hạn theo quy định hay không. Mặt khác các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn sẽ so sánh một dụng cu đo có độ chính xác chưa biết với một trong những độ chính xác ta đã biết. 

Ví dụ: Hiệu chuẩn có thể được sử dụng để đảm bảo rằng cân tại sân bay (không xác định) sẽ cân chính xác hành lý của bạn bằng cách so sánh kết quả đọc với các kiện khối lượng đã được chứng nhận (đã biết).

Vai trò quan trọng của tiêu chuẩn ISO / IEC 17025

Tại sao doanh nghiệp cần tới tiêu chuẩn ISO /IEC 17025? Các lợi ích dưới đây sẽ bao gồm từ chiến lược, hoạt động kinh doanh bên ngoài và cải tiến nội bộ:

TĂNG UY TÍN VÀ NIỀM TIN CHO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP

Việc sở hữu chứng nhận ISO / IEC 17025: 2017 sẽ thể hiện rằng phòng thí nghiệm có khả năng cung cấp các kết quả có giá trị một cách nhất quán. Các nhân viện thực hiện công việc có năng lực. Các kết quả thử nghiệm được công nhận có thể được truy xuất trở lại Hệ thống Đơn vị Quốc tế (SI)

DOANH NGHIỆP CÓ TÍNH CHỦ ĐỘNG DỰA TRÊN RỦI RO VÀ CHẤT LƯỢNG

Nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 các hoạt động, chính sách và mục tiêu chất lượng xác định sẽ là nền tảng cho định hướng chiến lược của tổ chức. Văn hóa tư duy sẽ dựa trên rủi ro thúc thẩy các hoạt động hiệu quả về chi phí và quyết định dựa trên kết quả có thật. Phòng thí nghiệm cần lập kế hoạch để giải quyết được các rủi ro. 

Đồng thời thúc đẩy hoạt động cải tiến và đảm bảo các rủi ro chất lượng chính liên quan đến các thử nghiệm và hiệu chuẩn được biết.

SỰ UY TÍN CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tiêu chuẩn ISO 17025 sẽ chứng minh được rằng các phương pháp thử nghiệm và hiệu chuẩn của bạn đã được xem xét và đánh giá. Đồng thời đảm bảo rằng bạn đang sử dụng công nghệ và tài liệu mới nhất hiện có. 

MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP 

Tiêu chuẩn ISO/IEC  17025 như bên thứ ba, các chuyên gia ISO đánh giá và kiểm tra tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Sự công nhận của bên thứ ba hoàn toàn có thể mang lại sự tự hào cho tổ chức. 
Để nhận được tư vấn từ chúng tôi, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: Hotline: 0886537179